Sub T Engineers, Ltd

מהנדסים , בע"מ היא חברת הנדסה ישראלית המתמחה כרייה, אזרחי, גיאו-טכני הנדסת הסביבה.המהנדסים המנוסים שלנו, גיאולוגים וצוות של חברות כלולות מומחה מאפשרים לנו להציע מגוון רחב של שירותים הנדסיים עבור כל שלב בחקירה, עיצוב שלבי בנייה שלי ופרויקטים אזרחיים.

Our specialization

שירותי הנדסה ועיצוב
תיעול והנדסה תחתית
מִכשׁוּר
תכנון וניהול בנייה